New Paddock Corvette Club New Paddock Corvette Club
New Paddock Corvette Club   Home   New Paddock Corvette Club  Club  New Paddock Corvette Club  Corvette Racing  New Paddock Corvette Club  Kalender  New Paddock Corvette Club  Te Koop  New Paddock Corvette Club  Fun  New Paddock Corvette Club  Corvette Info  New Paddock Corvette Club  Links  New Paddock Corvette Club  Sponsors  New Paddock Corvette Club
    New Corvette Club Track Time @ Petrolhead Sunday - 10 september 2017

       

New Paddock Corvette Club
- NEW PADDOCK CORVETTE CLUBNederlands

Track Time @ Petrolhead Sunday 2017 op Circuit Zolder


Organisatie : New Paddock Corvette Club vzw (NPCC) en Corvette Experience Team vzw(CET)
Datum : zondag 10 september 2017

Voor de tweede keer organiseert NPCC in samenwerking met CET, 1 uur (2 x 30 min) vrij rijden op het Circuit
Zolder tijdens de Petrolhead Sunday, zie: http://www.circuit-zolder.be/nl/events/petrolhead-sunday

Deze dag wordt op zondag 10 september 2017 georganiseerd.

Toegelaten deelnemers:
- Alle leden van NPCC (Corvette en Camaro)
- Alle andere Corvettes (andere clubs of personen: Corvette only)

Kosten:
- 1 uur tracktime: 1 auto + 1 piloot = 100 (niet NPCC leden)
- 1 uur tracktime: 1 auto + 1 piloot = 80 (NPCC leden)
- 1 co-piloot = 25/persoon (niet NPCC leden)
- 1 co-piloot = 20/persoon (NPCC leden)
- Ontbijt = 20/persoon (niet voor hotel De Pits Zolder residenten, zie hieronder)
- Aperitief + 3 gangen lunch = 50 /persoon


Locatie - Brasserie De Pits:
- Ontbijt buffet
- Briefing
- Aperitief
- 3 gangen lunch, keuze uit:

Menu 1 - Vlees:
- Voorgerecht: Parmaham met meloen
- HG : Varkenshaasje met een graanmosterdsausje en frietjes
- Dessert: Chocolademousse

Menu 2 - Vlees:
- Voorgerecht: Kaaskroketje
- HG : Mechelse koekoek met champignonsaus en kroketjes
- Dessert: Chocolademousse

Menu 3 - Vlees:
- Voorgerecht: Tomaat met mozzarella
- HG : Steak met zwarte pepersaus, salade en frietjes
- Dessert: Tiramisu

Menu 1 - Vis:
- Voorgerecht: Huisgemaakt garnaalkroketje
- HG: Pladijsfilet met preiroomsaus en parmezaanpuree
- Dessert: Crme brle

Menu 2 - Vis:
- Voorgerecht: Toast gerookte zalm
- HG: Sliptong met huisgemaakte tartaar, salade en frietjes
- Dessert: Crme brl

Menu 3 - Vis- Voorgerecht: Cocktail van zalm
- HG: Kabeljauwfilet met zuiderse groenen en risotto
- Dessert: Tiramisu classico.


Noot: dranken bij de menu zijn NIET inbegrepen en dienen apart afgerekend te worden


Timing:
- 08u30 Ontbijt
- 10u15 Briefing verplicht voor de piloten
- 11u00 Naar de auto's
- 11u20 On the Track (30 min.)
- 12u30 Pause
- 13u00 On the Track (30 min.)
- 13u30 Einde Track time
- 16u00 Aperitief
- 16u30 Lunch

Om het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden, volgende aandachtspunten:
- Helm verplicht voor piloot en co-piloot
- Veiligheidsgordel verplicht
- Gn alcohol vr of tijdens track time
- Enkel links voorbij steken
- Niet voorbij steken in de bochten (geen race)
- Opgepast met uitremmen van andere wagen voor de bochten
- Briefing is verplicht (10u15 in Brasserie De Pits)


Omdat Circuit rijden toch wel wat extra van de wagen vraagt, volgende technische tips:
- Remolie: tot maximum en niet ouder dan 1 jaar (bij voorkeur dot 5.1)
- Remblokjes: voldoende voering op de blokskes
- Motorolie: tot maximum bijgevuld
- Koelwater: tot maximum bijgevuld
- Voor maximale koeling, airco condensor (staat vr radiator) reinigen.


Ben je genteresseerd om deel te nemen, schrijf je dan voor 1 september 2017
NPCC leden registreren hier: Registreer hier!!!
Alle andere deelnemers sturen een e-mail naar email Jan Stroobant - voorzitter NPCC.

Het maximum aantal toegelaten wagens op de piste is 45.

Ook indien je niet wenst te rijden ben je welkom en kan je mee ontbijten, supporteren en lunchen.
Reservatie verplicht, door betaling vr 1 september van het totale verschuldigde bedrag.
IBAN : BE95 2350 0741 5458 - BIC : GEBABEBB - track time + menu en naam

Hotel accommodatie:
We hebben speciale prijzen voor onze organisatie:
Hotel: De Pits Zolder: http://www.lodge-hotels.be/nl/hotels/b/de-pits-zolder
- Comfort single 90,00/n
- Comfort Double 100,00/n
- Luxe single 110,00/n
- Luxe double 120,00/n
Prijzen inclusief ontbijtbuffet & gebruik van aqua wellness (zwembad, sauna, jacuzzi, stoombad)
Exclusief City taks 1,00pp/n

Gelieve uw kamer rechtstreeks bij hotel De Pits Zolder te boeken (zolder@lodge-hotels.be), wacht niet
te lang want het aantal beschikbare kamers is beperkt. Vergeet niet om volgende referentie in uw reservatie
te maken NPCC deelnemer @Petrolhead Sunday, zodat u van de speciale prijzen kan genieten.English

Track Time @ Petrolhead Sunday 2017 Circuit


Organisation : New Paddock Corvette Club vzw (NPCC) and Corvette Experience Team vzw(CET)
Date : Sunday September 10th 2017

For the second time, New Paddock Corvette Club (NPCC) in cooperation with Corvette Experience Team (CET) organizes
1 hour Track Time (2 x 30min) on the race track of Circuit Zolder.

This day is organised on Sunday September 10th 2017 during the Petrolhead Sunday (see http://www.circuit-zolder.be/nl/events/petrolhead-sunday).

This day is organised on Sunday September 10th 2017 (see: http://www.circuit-zolder.be/nl/events/petrolhead-sunday).

Allowed participants:
- All members of NPCC (Corvette & Camaro)
- All other Corvettes (from other clubs or individuals, Corvette only

Cost:
- 1 hour track time: 1 car + 1 pilot = 100 (non NPCC members)
- 1 hour track time: 1 car + 1 pilot = 80 (NPCC members
- 1 co-pilot = 25/person (non NPCC members)
- 1 co-pilot = 20/person (NPCC members)
- Breakfast = 20/person (not for hotel De Pits residents, see below)
- Aperitif + 3 course lunch = 50 /person

Location - Brasserie De Pits:
- Breakfast buffet
- Briefing
- Aperitif
- 3 course lunch, please, make your choice:

Menu 1 - Meat:
- Starter: Parma ham with melon
- MC: Tenderloin of pork with mustard sauce and fries
- Dessert: Chocolate mousse

Menu 2 - Meat:
- Starter: Cheese croquette
- MC: Mechelse cuckoo with mushroom sauce and potato croquettes
- Dessert: Chocolate mousse

Menu 3 - Meat:
- Starter: Tomato with mozzarella cheese
- MC: Steak with black pepper sauce, salad and fries
- Dessert: Tiramisu

Menu 1 - Fish:
- Starter: Homemade shrimp croquette
- MC: Plaice fillet with leek sauce and parmesan paste
- Dessert: Cream brle

Menu 2 - Fish:
- Starter: Toast smoked salmon
- MC: Small sole fish with home-made tartar sauce, salad and fries
- Dessert: Crme brl

Menu 2-3 - Fish:
- Starter: Cocktail of salmon
- MC: Cod fillet with southern vegetables and risotto
- Dessert: Tiramisu classico.

Note: drinks at the menu are NOT included and must be paid separately


Timing:
- 08h30: Breakfast
- 10h15: Briefing (mandatory for pilots)
- 11h00: To the cars
- 11h20: On the Track (30 min.)
- 12h30: Break
- 13h00: On the Track (30 min.)
- 13h30: End of track time
- 16h00: Aperitif
- 16h30: Lunch

In order to keep it safe for everybody, please pay attention to following points::
- Helmet mandatory for pilot and co-pilot
- Carring Safety belt is mandatory
- No alcohol before or during track time
- Only overtaking from the left hand side
- Do not overtake in the curves (no race)
- Be careful with outbreaking other cars for cornering
- Briefing is mandatory (at 10h15 in Brasserie The Pits)


Because track time requires a bit extra from the car some technical tips:
- Brake fluid: up to maximum and not older than 1 year (preferably dot 5.1)
- Brake pads: sufficient lining on the brake pads
- Motor oil: filled up to the maximum
- cooling water: filled up to the maximum
- For maximum cooling, clean the airco condenser (located in front of the radiator)

Are you interested to participate, please sign up before September 1st 2017 NPCC members
register here: Register here!!!
All other participants register by email to email Jan Stroobant - president NPCC.

Maximum number of cars allowed on the track is 45.

Even if you are not interested in track driving you are welcome to enjoy breakfast, the cars and the lunch.
Reservation required, by payment of the full amount due before September 1st on account.
IBAN : BE95 2350 0741 5458 - BIC : GEBABEBB- track time + menu and name

Hotel accommodation:
We have special rates for our organization:
Hotel: The Pits Zolder: http://www.lodge-hotels.be/nl/hotels/b/de-pits-zolder
- Comfort single 90,00/n
- Comfort Double 100,00/n
- Luxe single 110,00/n
- Luxe double 120,00/n

Rates include breakfast buffet & use of aqua wellness (swimming pool, sauna, Jacuzzi, steam bad).
Exclusive City tax 1,00pp/n


Please, book your room directly to the hotel De Pits Zolder (zolder@lodge-hotels.be), dont wait too long as
the number of available rooms is limited.
Make sure to mention NPCC participant @Petrolhead Sunday in your reservation, so that you can fully
benefit from the special rates.


Webdesign :  www.deltatechnics.com