New Paddock Corvette Club New Paddock Corvette Club
New Paddock Corvette Club   Home   New Paddock Corvette Club  Club  New Paddock Corvette Club  Corvette Racing  New Paddock Corvette Club  Kalender  New Paddock Corvette Club  Te Koop  New Paddock Corvette Club  Fun  New Paddock Corvette Club  Corvette Info  New Paddock Corvette Club  Links  New Paddock Corvette Club  Sponsors  New Paddock Corvette Club
    New Corvette Club Track Time @ Petrolhead Sunday - 4 september 2016

       

New Paddock Corvette Club
- NEW PADDOCK CORVETTE CLUBNederlands

Corvette Track Time @ Petrolhead Sunday 2016 op Circuit Zolder


Organisatie : New Paddock Corvette Club vzw (NPCC) en Corvette Experience Team vzw(CET)
Datum : zondag 4 september 2016

Voor de eerste maal organiseert NPCC in samenwerking met CET, 1 uur (2 x 30 min) vrij rijden op het Circuit van Zolder.

Deze dag wordt op zondag 4 september 2016 georganiseerd.

Toegelaten deelnemers:
- Alle leden van NPCC
- Alle andere Corvettes (andere clubs of personen)
- In principe Corvette only

Kosten:
- 1 uur tracktime: 1 auto + 1 piloot = 100€ (niet NPCC leden)
- 1 uur tracktime: 1 auto + 1 piloot = 80€ (NPCC leden)
- 1 co-piloot = 20€/persoon
- Ontbijt = 20€/persoon
- Aperitief + 3 gangen lunch = 45€ /persoon


Locatie - Brasserie De Pits:
- Ontbijt buffet
- Briefing
- Aperitief
- 3 gangen lunch, keuze uit:

Menu 1 - Vis:
- Oosterse scampi met curry
- Gebakken zalmfilet met parmaham en mozzarella
- Huisgemaakte chocolademousse

Menu 2 - Vlees:
- Rundscarpaccio van Belgisch blauw-wit
- Mechelse koekoek met gekarameliseerd witloof
- Tiramisu

Noot: dranken bij de menu zijn NIET inbegrepen en dienen apart afgerekend te worden


Timing:
- 09u00 Ontbijt
- 11u00 Briefing verplicht voor de piloten
- 11u30 Naar de auto's
- 12u00 Track time
- 12u30 Pause
- 13u00 Track time
- 13u30 Einde Track time
- 14u00 Aperitief
- 14u30 Lunch

Om het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden, volgende aandachtspunten:
- Helm verplicht voor piloot en co-piloot
- Veiligheidsgordel verplicht
- Géén alcohol vóór of tijdens track time
- Enkel links voorbij steken
- Niet voorbij steken in de bochten (geen race)
- Opgepast met uitremmen van andere wagen voor de bochten
- Briefing is verplicht (11 uur in Brasserie De Pits)


Omdat Circuit rijden toch wel wat extra van de wagen vraagt, volgende technische tips:
- Remolie: tot maximum en niet ouder dan 1 jaar (bij voorkeur dot 5.1)
- Remblokjes: voldoende voering op de blokskes
- Motorolie: tot maximum bijgevuld
- Koelwater: tot maximum bijgevuld
- Voor maximale koeling, airco condensor (staat vóór radiator) reinigen.


Ben je geïnteresseerd om deel te nemen, schrijf je dan voor 28 augustus 2016 in via email Jan Stroobant - voorzitter NPCC.
Ook indien je niet wenst te rijden ben je welkom en kan je mee ontbijten, supporteren en lunchen.
Reservatie verplicht, door betaling voor 28 augustus van het totale verschuldigde bedrag.
IBAN : BE95 2350 0741 5458 - BIC : GEBABEBB - track time + menu en naam


English

Corvette Track Time @ Petrolhead Sunday 2016 Circuit Zolder


Organisation : New Paddock Corvette Club vzw (NPCC) and Corvette Experience Team vzw(CET)
Date : Sunday September 4th 2016

For the firt time organises NPCC in cooperation with CET, 1 hour (2 x 30 min) free driving on
the Race track of Zolder.

This day is organised on Sunday September 4th 2016.

Allowed participants:
- All members of NPCC
- All other Corvettes (from other clubs or individuals)
- In principal Corvette only

Cost:
- 1 hour track time: 1 car + 1 pilot = 100€ (non NPCC members)
- 1 hour track time: 1 car + 1 pilot = 80€ (NPCC members)
- 1 co-pilot = 20€/person
- Breakfast = 20€/person
- Aperitif + 3 course lunch = 45€ /person


Location - Brasserie De Pits:
- Breakfast buffet
- Briefing
- Aperitif
- 3 course lunch, please, make your choice:

Menu 1 - Fish:
- Eastern scampi with curry
- Baked salmon filet with Parma ham and Mozzarella
- Home made chocolat mousse

Menu 2 - Meat:
- Beef carpaccio of Belgian blue-white
- Mechelse koekoek with caramelized chicory
- Tiramisu

Note: drinks at the menu are NOT included and must be paid separately


Timing:
- 09h00 Breakfast
- 11h00 Briefing mandatory for pilots
- 11h30 To the cars
- 12h00 Track time
- 12h30 Break
- 13h00 Track time
- 13h30 End of track time
- 14h00 Aperitif
- 14h30 Lunch

In order to keep it safe for everybody, please pay attention to following points::
- Helmet mandatory for pilot and co-pilot
- Carring Safety belt is mandatory
- No alcohol before or during track time
- Only overtaking from the left hand side
- Do not overtake in the curves (no race)
- Be careful with outbreaking other cars for cornering
- Briefing is mandatory (at 11 o’clock in Brasserie The Pits)


Because track time requires a bit extra from the car… some technical tips:
- Brake fluid: up to maximum and not older than 1 year (preferably dot 5.1)
- Brake pads: sufficient lining on the brake pads
- Motor oil: filled up to the maximum
- cooling water: filled up to the maximum
- For maximum cooling, clean the airco condenser (located in front of the radiator


Are you interested to participate, please sign up before 28 August 2016 via email Jan Stroobant - chairman NPCC.
Even if you are not interested in track driving you are welcome to enjoy breakfast, the Corvettes and the lunch.
Reservation required, by payment of the full amount due before August 28 on account.
IBAN : BE95 2350 0741 5458 - BIC : GEBABEBB- track time + menu and name


New Paddock Corvette Club


Webdesign :  www.deltatechnics.com